Regulamin

Właścicielem i amdinistratorem serwisu internetowego Spawaczedomira.pl jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Domir" Mirosław Domagała, ul. Modrzewiowa 35, 42-421 Hucisko, NIP: 577-171-69-86.

 

Użytkownik serwisu korzystający ze zgłoszeń potwierdza prawdziwość wprowadzanych danych i zgadza się na przetwarzanie i administrowanie swoimi danymi, podanymi do celów rekrutacji i/lub w celu obsługi zlecenia wynajęcia pracowników.

 

Jednocześnie oświadcza, że został/a poinformowana/y, iż ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Jednocześnie wyraża zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przez siebie dokumentów i informacji w nich zawartych.